Terminy, miejsce dostawy i straty


1. Dostawa Produktu

JOMA zobowiązuje się do dostarczenia Produktu w nienagannym stanie na adres podany przez Użytkownika. Aby zoptymalizować dostawę, prosimy Użytkownika o wskazanie adresu, pod który zamówienie może zostać dostarczone w normalnych godzinach pracy. JOMA dostarcza swoje Produkty od poniedziałku do piątku.


Aby uniknąć problemów z doręczeniem (błędne adresy, niemożność zastania kogoś w domu itp.), należy koniecznie wypełnić formularz i obowiązkowo wypełnić pole dotyczące telefonu kontaktowego (zaleca się, aby był to telefon komórkowy).


JOMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w dostawie, gdy adres dostawy podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia nie odpowiada rzeczywistości, jest nieprawdziwy lub został pominięty.

Niezależnie od powyższego JOMA zobowiązuje się do podjęcia takich środków, jakie leżą w jej mocy, aby dostawa zamówień mogła nastąpić w uzgodnionym terminie, a jeśli nie, to w możliwie najkrótszym czasie, ku zadowoleniu odbiorcy.


W szczególności firma JOMA nie wysyła towarów do następujących krajów:

• Andora

• Arabia Saudyjska

• Algieria

• Australia

• Bahrajn

• Belgia

• Korea Południowa

• Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Holandia

• Hongkong

• Izrael

• Japonia

• Makao

• Malezja

• Nowa Zelandia

• Wielka Brytania

• Reunion

• Rosja

• St. Kitts-Nevis (St. Kitts-Nevis)

• Tajwan

• Ukraina

• Wyspa (St. Vincent i Grenadyny)

• Kuba

 

2. Czas dostawy i powiadomienia

Szacowany czas przygotowania zamówień złożonych w Witrynie wynosi 24-48 godzin (z wyjątkiem wewnętrznych wyjątków logistycznych) i zależy od czasu ich wpłynięcia do systemów firmy JOMA. Do czasu przygotowania należy doliczyć czas potrzebny agencji transportowej na dostarczenie przesyłki pod adres podany w zamówieniu (czas tranzytu).


Jeśli Użytkownik dokonał zakupu przelewem bankowym, czas dostawy Produktu będzie liczony od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu wpłaty kwoty zakupu na konto JOMA.

Niezależnie od powyższego Użytkownicy są informowani, że podane terminy dostaw są terminami szacunkowymi.


Firma JOMA informuje, że nie będzie możliwości wysyłania zamówień na adresy skrytek pocztowych.

Firma JOMA nie będzie realizować dostaw ani wysyłek w soboty i niedziele oraz w święta państwowe i gminne.

 

W przypadku, gdy Użytkownik nie może przebywać w domu, firma kurierska postara się pozostawić zawiadomienie, w miarę możliwości zależnych od rodzaju mieszkania itp. wskazujące, gdzie znajduje się zamówienie i jak należy postępować w celu jego odbioru.

 

W miarę możliwości firma JOMA będzie starała się dostarczać zamówienia w jednej przesyłce. JOMA zastrzega sobie prawo do podzielenia dostawy zamówień, jeśli wymagają tego okoliczności, na przykład: jeśli część zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku, gdy JOMA będzie zmuszona podzielić zamówienie, poinformuje o tym Użytkownika, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. W takim przypadku firma JOMA nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

 

Użytkownicy spoza Hiszpanii, którzy chcieliby zakupić Produkty wymienione w Witrynie, powinni zapoznać się ze stawkami i krajami obsługiwanymi przez nas w sekcji Wysyłka.

 

3. Dostawa

 

Użytkownik musi sprawdzić, czy przesyłka jest w dobrym stanie u przewoźnika dostarczającego zamówiony Produkt. Ważne jest, aby mieć możliwość udostępnienia zdjęć do oceny i późniejszego złożenia skargi do firm transportowych.

 

Jeśli Użytkownik stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w Produkcie, powinien zaznaczyć je na dowodzie dostawy, a następnie poinformować o nich firmę JOMA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@joma-sport.com.


Firma JOMA informuje Użytkownika, że Agencja Transportowa zawarła ubezpieczenie obejmujące ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktu.