Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy


1. Zwroty wynikające z wad fabrycznych.

Wszystkie Produkty oferowane na stronie internetowej są całkowicie oryginalne, chyba że w ich opisie podano inaczej. Ponadto wszystkie te produkty są objęte 3-letnim okresem gwarancji od momentu otrzymania produktu. Gwarancja ta zostanie udzielona przez Dostawcę.

Biorąc pod uwagę, że na Stronie internetowej sprzedawane są Produkty, których okres eksploatacji/użytkowania jest zazwyczaj krótszy niż trzy lata, Produkty będą uważane, w przypadku braku dowodu przeciwnego, za zgodne z umową pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe wymagania: a) Są zgodne z opisem podanym przez Sprzedawcę i posiadają cechy Produktu, który Sprzedawca przedstawił użytkownikowi w formie próbki lub modelu. b) Nadają się do zastosowań, do których zwykle używa się Produktów tego samego typu. c) Posiadają jakość i działanie typowe dla Produktu tego samego typu, których konsument i użytkownik może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

 

Klienci firmy JOMA korzystają z gwarancji udzielanych przez różnych producentów poszczególnych artykułów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub obchodzenia się z materiałem, a także zużycia spowodowanego użytkowaniem tego materiału. Z zakresu niniejszej gwarancji wyłączona jest również ograniczona funkcjonalność artykułów, wynikająca z ograniczeń wynikających z ich konstrukcji.

 

W okresie gwarancji Użytkownik może bezpłatnie zwrócić firmie JOMA każdy Produkt, który ma wadę fabryczną. Aby sformalizować zwrot, Użytkownik musi skontaktować się z firmą JOMA telefonicznie pod numerem +34 925 776 006 lub w sekcji Kontakt na niniejszej stronie internetowej (https://www.joma-sport.com/contacta-con-nosotros), która służy jako formularz odstąpienia od umowy / jednoznaczne oświadczenie, wskazując Produkt lub Produkty, które mają zostać zwrócone, oraz szczegółowy wykaz stwierdzonych w nich wad. Po otrzymaniu takiej informacji dział obsługi klienta firmy JOMA zorganizuje odbiór wadliwego Produktu i jego wysyłkę do magazynów firmy, bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

W przypadku wadliwego Produktu firma JOMA przystąpi, w zależności od sytuacji, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, co nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dla klienta. Klient musi poinformować sprzedawcę o braku zgodności w ciągu trzech lat od powzięcia wiadomości o tym fakcie.


2. Odstąpienie od umowy, wymiana lub zwrot towaru.


W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z Produktów otrzymanych w ramach zamówienia, ma on czternaście (14) dni kalendarzowych na dokonanie zmian lub zwrotów, bez kary i bez podawania przyczyn.

W każdym przypadku Produkty muszą spełniać następujące wymagania:

• Produkty nie były w żaden sposób używane ani prane (Użytkownik może przymierzyć odzież i obuwie bez ich sportowego wykorzystania lub wykorzystania innego niż samo przymierzenie);

• Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu i jest w dobrym stanie (opakowanie, które zostało otwarte lub w jakikolwiek sposób naruszone, uznaje się za opakowanie w złym stanie);

• Produkt posiada nienaruszone oryginalne etykiety i nie był naruszany;

• Produkt jest kompletny, na przykład poprzez zwrócenie dwóch elementów tworzących parę.

 

W przypadku, gdy Użytkownik chce zwrócić produkt, musi dokonać zwrotu poprzez "Profil" > "Moje zamówienia" link "Zamów zwrot". Po przetworzeniu Użytkownik musi ponieść koszty wysyłki i wysłać produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie na: Calle Ramón y Cajal, 134, 45512, Portillo de Toledo (Toledo, Hiszpania) Tel: + 34 925 77 60 06. Użytkownik musi dołączyć do przesyłki wypełnione żądanie zwrotu, które otrzyma pocztą elektroniczną po złożeniu żądania zwrotu.

 

W przypadku zmiany rozmiaru lub koloru proces jest identyczny (powodem zwrotu będzie w tym przypadku "Zmiana rozmiaru") z wyjątkiem tego, że Joma pokryje koszty wysyłki zmienionego produktu, więc każda zmiana zależy od współpracy obu stron. Po otrzymaniu zmiany rozmiaru w naszych placówkach, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w celu omówienia szczegółów zmiany.