Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy


1. Zwroty wynikające z wad fabrycznych.

Wszystkie Produkty oferowane na stronie internetowej są całkowicie oryginalne, chyba że w ich opisie podano inaczej. Ponadto wszystkie te produkty są objęte 3-letnim okresem gwarancji od momentu otrzymania produktu. Gwarancja ta zostanie udzielona przez Dostawcę.

Biorąc pod uwagę, że na Stronie internetowej sprzedawane są Produkty, których okres eksploatacji/użytkowania jest zazwyczaj krótszy niż trzy lata, Produkty będą uważane, w przypadku braku dowodu przeciwnego, za zgodne z umową pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe wymagania: a) Są zgodne z opisem podanym przez Sprzedawcę i posiadają cechy Produktu, który Sprzedawca przedstawił użytkownikowi w formie próbki lub modelu. b) Nadają się do zastosowań, do których zwykle używa się Produktów tego samego typu. c) Posiadają jakość i działanie typowe dla Produktu tego samego typu, których konsument i użytkownik może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

 

Klienci firmy JOMA korzystają z gwarancji udzielanych przez różnych producentów poszczególnych artykułów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub obchodzenia się z materiałem, a także zużycia spowodowanego użytkowaniem tego materiału. Z zakresu niniejszej gwarancji wyłączona jest również ograniczona funkcjonalność artykułów, wynikająca z ograniczeń wynikających z ich konstrukcji.

 

W okresie gwarancji Użytkownik może bezpłatnie zwrócić firmie JOMA każdy Produkt, który ma wadę fabryczną. Aby sformalizować zwrot, Użytkownik musi skontaktować się z firmą JOMA telefonicznie pod numerem +34 925 776 006 lub w sekcji Kontakt na niniejszej stronie internetowej (https://www.joma-sport.com/contacta-con-nosotros), która służy jako formularz odstąpienia od umowy / jednoznaczne oświadczenie, wskazując Produkt lub Produkty, które mają zostać zwrócone, oraz szczegółowy wykaz stwierdzonych w nich wad. Po otrzymaniu takiej informacji dział obsługi klienta firmy JOMA zorganizuje odbiór wadliwego Produktu i jego wysyłkę do magazynów firmy, bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

W przypadku wadliwego Produktu firma JOMA przystąpi, w zależności od sytuacji, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, co nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dla klienta. Klient musi poinformować sprzedawcę o braku zgodności w ciągu trzech lat od powzięcia wiadomości o tym fakcie.


2. Odstąpienie od umowy, wymiana lub zwrot towaru.

W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z Produktów otrzymanych w ramach zamówienia, ma on czternaście (14) dni kalendarzowych na dokonanie zmian lub zwrotów, bez kary i bez podawania przyczyn, przy czym firma JOMA ponosi również bezpośrednie koszty wymiany lub zwrotu zamówienia tylko w przypadku pierwszego zwrotu zamówienia, a nie koszty kolejnych zwrotów tego samego zamówienia, jeśli takie wystąpią.

W każdym przypadku Produkty muszą spełniać następujące wymagania:

• Produkty nie były w żaden sposób używane ani prane (Użytkownik może przymierzyć odzież i obuwie bez ich sportowego wykorzystania lub wykorzystania innego niż samo przymierzenie);

• Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu i jest w dobrym stanie (opakowanie, które zostało otwarte lub w jakikolwiek sposób naruszone, uznaje się za opakowanie w złym stanie);

• Produkt posiada nienaruszone oryginalne etykiety i nie był naruszany;

• Produkt jest kompletny, na przykład poprzez zwrócenie dwóch elementów tworzących parę.

 

W przypadku Półwyspu Iberyjskiego i Balearów, jeśli Użytkownik chce dokonać wymiany lub zwrotu, powinien odwiedzić sekcję "Wymiany i zwroty" w sekcji "Moje konto". Za pośrednictwem tej sekcji Użytkownik może przystąpić do wymiany lub zwrotu Produktu, wykonując czynności wskazane w tej sekcji.

 

•                   Aby sformalizować wymianę lub zwrot, Użytkownik musi dokonać zwrotu za pośrednictwem strony internetowej www.joma-sport.com w obszarze "Moje konto". Użytkownik musi dołączyć do przesyłki dowód dostawy, który można pobrać w obszarze "Moje konto" i który Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną po zrealizowaniu zwrotu. Po otrzymaniu takiej informacji dział obsługi klienta firmy JOMA przekaże numer zgłoszenia oraz sposób postępowania w celu dokonania wymiany lub zwrotu.

•                    

•                   W przypadku zwrotów zamówień wysłanych na Wyspy Kanaryjskie Użytkownik może pobrać nasz formularz odstąpienia od umowy, który należy wypełnić oprócz kontynuowania procesu zwrotu wskazanego w niniejszej klauzuli.

•                   Każdy zwracany produkt musi być w idealnym stanie, nieużywany, ze wszystkimi etykietami, opakowaniem oraz, w stosownych przypadkach, oryginalną dokumentacją i akcesoriami, które zostały do niego dołączone. Jeśli Użytkownik tego nie uczyni, JOMA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

•                   Po otrzymaniu Produktu w obiektach i sprawdzeniu, że jego stan jest odpowiedni, JOMA przystąpi do zwrotu zapłaconych kwot tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania Produktu w magazynach JOMA, w takiej samej formie, w jakiej dokonano pierwotnej płatności. W przypadku, gdy zwrot jest spowodowany zmianą Produktu, firma JOMA pokryje koszty wysyłki zwrotnej do Użytkownika.

•                   W krajach, do których firma JOMA wysyła towary i które są wymienione poniżej, obowiązują następujące warunki zwrotu:


2.1 Meksyk

Użytkownik, który złożył zamówienie za pośrednictwem Serwisu ma prawo do zwrotu produktów wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem w przypadku ich otrzymania. Użytkownik ma okres piętnastu (15) dni kalendarzowych od dostarczenia zamówienia na złożenie reklamacji w dziale obsługi klienta pod numerem telefonu (55) 5719 3358 lub drogą elektroniczną na adres mexicoinfo@joma-sport.com. Okres ten nie stanowi naruszenia uprawnień prawnych Użytkownika. W przypadku, gdy roszczenie Użytkownika będzie uzasadnione, JOMA zwróci Użytkownikowi kwotę za wadliwe przedmioty lub ponownie wyśle prawidłowe przedmioty. Czas na zatwierdzenie wniosku o zwrot wynosi do 15 dni kalendarzowych.

Zwrot produktów po dostawie - z jakiegokolwiek powodu (innego niż wada fabryczna lub błąd w przesłanych referencjach)

W przypadku, gdy Użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie jest zadowolony z zakupionych produktów, przysługuje mu okres zwrotu wynoszący piętnaście (15) dni kalendarzowych od dnia dostawy, pod warunkiem, że produkty spełniają następujące wymagania:

- Produkty nie były w żaden sposób używane ani prane (Użytkownik może przymierzyć odzież i obuwie bez ich sportowego wykorzystania lub wykorzystania innego niż sama czynność przymierzenia odzieży);

- Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu i jest w dobrym stanie (opakowanie, które zostało otwarte i uszkodzone w jakikolwiek sposób, zostanie uznane za będące w złym stanie);

- Produkt zachowuje oryginalne etykiety w stanie nienaruszonym i nie był manipulowany;

- Produkt jest kompletny, np. zwracając dwa elementy tworzące parę;

- Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów bielizny i strojów kąpielowych.

W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał zakupiony już produkt w innym kolorze lub rozmiarze, będzie mógł dokonać jego pierwszej wymiany bez kosztów wysyłki. Jeśli to, czego chcesz, to zwrot pieniędzy, musisz wysłać produkt spełniający wszystkie powyższe wymagania i wziąć na siebie koszty wysyłki (opłata klienta w wysokości 199 USD za koszt zwrotu) do: Calle Poniente 140, No. Exterior 840, No. Interior 13-C, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, CP. 02300, Mexico City, Mexico, Tel: (55) 5719 3358, włączając w przesyłkę wypełniony wniosek o zwrot, który możesz pobrać w e-mailu, który otrzymasz po złożeniu wniosku o zwrot w "Profilu" > "Moje zamówienia". Zwrot zostanie przeprowadzony przez firmę pocztową Estafeta zgodnie z instrukcją opisaną w mailu.

 

Jeśli Twoje zamówienie zostało uszkodzone podczas procesu dostawy, musisz to zgłosić w ciągu 24 godzin od otrzymania go od kuriera. Zadzwoń do nas pod numer (55) 5719 3358 lub wyślij e-mail na adres mexicoinfo@joma-sport.com.

 

2.2 Włochy

Obecnie JOMA umożliwia realizację usługi wymiany produktu oraz usługi zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

W przypadku, gdy Użytkownik chce zwrócić produkt, musi dokonać zwrotu poprzez "Profil" > "Moje zamówienia" link "Zamów zwrot". Po przetworzeniu Użytkownik musi ponieść koszty wysyłki i wysłać produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie na: Corso Orbassano 215, Turyn. Telefon: (+39) 011 389726. Użytkownik musi dołączyć do przesyłki wypełniony formularz zwrotu, który otrzyma drogą mailową po zgłoszeniu żądania zwrotu.

 

W przypadku wymiany rozmiaru lub koloru proces jest identyczny (powodem zwrotu będzie w tym przypadku "Zmiana rozmiaru") z wyjątkiem tego, że Joma pokrywa koszty wysyłki wymienianego produktu, więc każda wymiana zależy od współpracy obu stron. Po otrzymaniu wymiany rozmiaru w naszych placówkach, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w celu omówienia szczegółów wymiany.

 

2.3 Dla innych krajów nie wymienionych powyżej:

Obecnie JOMA umożliwia realizację usługi wymiany produktu oraz usługi zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

W przypadku, gdy Użytkownik chce zwrócić produkt, musi dokonać zwrotu poprzez "Profil" > "Moje zamówienia" link "Zamów zwrot". Po przetworzeniu Użytkownik musi ponieść koszty wysyłki i wysłać produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie na: Calle Ramón y Cajal, 134, 45512, Portillo de Toledo (Toledo, Hiszpania) Tel: + 34 925 77 60 06. Użytkownik musi dołączyć do przesyłki wypełnione żądanie zwrotu, które otrzyma pocztą elektroniczną po złożeniu żądania zwrotu.

 

W przypadku zmiany rozmiaru lub koloru proces jest identyczny (powodem zwrotu będzie w tym przypadku "Zmiana rozmiaru") z wyjątkiem tego, że Joma pokryje koszty wysyłki zmienionego produktu, więc każda zmiana zależy od współpracy obu stron. Po otrzymaniu zmiany rozmiaru w naszych placówkach, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w celu omówienia szczegółów zmiany.