ANEXA I - AVERTISMENT LEGAL

 

1.- Dreptul la informare

 

Vă informăm că acest site web este proprietatea JOMA SPORT S.A., (în continuare, „JOMA”), cu N.I.F. nr. A-45.015.872 și cu sediul social în Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo (TOLEDO), înregistrată în Registrul Comerțului din Toledo, Fila 179 din Volumul 362 General, Pagina TO-2.947, înscrierea 5º.

 

Accesul și/sau utilizarea site-ului web vă conferă statutul de utilizator și acceptați, de la acces sau utilizare, prezentul Avertisment Legal.

 

Utilizatorul (în continuare, „Utilizatorul”) poate contacta JOMA prin intermediul următoarei adrese de e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com

 

2.- Utilizarea site-ului web

 

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea site-ului web JOMA (în continuare, "Site-ul web”). Site-ul web poate oferi acces la o multitudine de texte, grafice, desene, modele, fotografii, conținuturi multimedia și informații (în continuare, "Conținuturi”) aparținând JOMA sau unor terțe părți la care Utilizatorul poate avea acces. 

 

Utilizatorul se angajează să utilizeze în mod corespunzător Conținuturile și Serviciile oferite prin intermediul Site-ului și, cu titlu exemplificativ, dar fără caracter limitativ, să nu le utilizeze pentru:

 

(i)           Să se implice în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice. 

 

(ii)          Să provoace daune sistemelor fizice și logice ale site-ului web, ale furnizorilor săi sau ale terților. 

 

(iii)        Să introducă sau să difuzeze viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daunele menționate anterior.

 

(iv)         Să încerce să acceseze, să utilizeze și/sau să manipuleze datele JOMA, ale furnizorilor terți și ale altor utilizatori. 

 

(v)          Să reproducă sau să copieze, să distribuie, să permită accesul publicului prin intermediul oricărei modalități de comunicare publică, să transforme sau să modifice conținutul, cu excepția cazului în care este autorizat de JOMA.

 

(vi)         Să șteargă, să ascundă sau să manipuleze Conținuturile care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială și alte date care identifică astfel de drepturi ale JOMA sau ale unor terțe părți încorporate în Conținuturi, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi inserate în Conținuturi.

 

JOMA avertizează că materialele conținute în acest Site Web au fost incluse doar cu titlu informativ, astfel încât acestea sunt insuficiente pentru a lua decizii sau pentru a adopta poziții într-un caz concret. 

 

De asemenea, JOMA informează că serviciile și/sau conținuturile stocate pe Site-ul Web sunt destinate în primul rând Utilizatorilor profesioniști care doresc să crească sau să își îmbunătățească rentabilitatea afacerii.

 

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că este posibil ca materialele conținute în acest Site Web să nu reflecte cel mai recent statut legislativ sau jurisprudențial cu privire la aspectele discutate. De asemenea, aceste materiale pot fi modificare, dezvoltate sau actualizate fără notificare prealabilă.

 

JOMA are dreptul să cerceteze și să raporteze oricare dintre comportamentele menționate mai sus în conformitate cu legea, precum și să coopereze cu autoritățile în cercetarea unor astfel de acțiuni. 

 

JOMA poate suspenda temporar și fără preaviz accesul la Site-ul Web pentru operațiuni de întreținere, reparații, actualizare sau îmbunătățire. Cu toate acestea, ori de câte ori circumstanțele permit acest lucru, JOMA va comunica Utilizatorului, cu suficient timp înainte, data preconizată pentru suspendarea serviciilor. JOMA nu își asumă răspunderea pentru utilizarea pe care Utilizatorii o pot face din Conținuturile incluse pe Site-ul Web.

 

3.- Proprietate Intelectuală și Industrială

 

Toate drepturile de proprietate intelectuală ale Conținutului site-ului web și ale designului grafic sunt proprietatea exclusivă a JOMA, sau a unei terțe părți care a autorizat utilizarea acestora, astfel încât JOMA este cea care are exercițiul exclusiv al drepturilor de exploatare a acestora. Prin urmare, și în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile privind Drepturile de Proprietate Intelectuală și industrială.

 

JOMA nu acordă nicio licență sau autorizație de niciun fel asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală și industrială sau asupra oricărei alte proprietăți sau drepturi legate de site-ul web,

 

Se permite reproducerea și stocarea temporară a conținutului site-ului, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru utilizarea și vizualizarea Site-ului Web de pe un computer personal.

 

Legitimitatea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială corespunzătoare Conținuturilor furnizate de către utilizatori este responsabilitatea exclusivă a acestora, astfel încât Utilizatorul va exonera JOMA de orice reclamație a unei terțe părți ce rezultă din utilizarea ilegală a Conținuturilor de pe Site. 

 

4.- Răspundere și Garanții

 

JOMA declară că a adoptat măsurile necesare care, în limita capacităților sale și a stadiului tehnologic, permit funcționarea corectă a Site-ului său, precum și absența virușilor și a componentelor dăunătoare. Cu toate acestea, JOMA nu poate fi trasă la răspundere pentru:

 

(i)           continuitatea și discontinuitatea Conținuturilor și Serviciilor;  

(ii)          absența erorilor în conținutul respectiv sau lipsa de corectare a defectelor care ar putea exista;

(iii)        absența virușilor și/sau a altor componente dăunătoare;

(iv)         daunele sau prejudiciile cauzate de orice persoană care încalcă sistemele de securitate ale JOMA.

 

Contribuțiile care pot fi găsite pe aceste pagini au fost făcute doar în scop informativ. JOMA nu garantează integritatea, exactitatea și actualitatea conținuturilor acestora.

 

JOMA nu își asumă nicio responsabilitate pentru linkurile către alte pagini web care se află pe Site-ul web și care pot direcționa Utilizatorul către alte site-uri web asupra cărora JOMA nu are niciun fel de control, astfel încât includerea linkurilor către alte site-uri web nu implică aprobarea conținuturilor acestora de către JOMA sau existența vreunei asocieri între JOMA și titularii acestora. Prin urmare, Utilizatorul accesează Conținutul pe răspunderea sa exclusivă și în condițiile de utilizare care le reglementează.

 

JOMA nu își asumă responsabilitatea în niciun moment pentru niciun nume de domeniu similar cu domeniile deținute de JOMA care a fost creat fără autorizarea prealabilă a acesteia. De asemenea, JOMA nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul stocat și nici nu se poate presupune existența vreunei asocieri între JOMA și domeniile respective.

 

5.- Durata și modificarea

 

Prezentul Avertisment Legal rămâne în vigoare pe termen nedeterminat, JOMA poate aduce modificări condițiilor specifice în acesta și intră în vigoare din momentul publicării. 

 

JOMA poate șterge, adăuga sau modifica atât Conținuturile, cât și serviciile pe care le furnizează, precum și modul în care acestea sunt localizate sau prezentate. Se înțeleg ca fiind în vigoare, condițiile care sunt publicate în momentul în care Utilizatorul accesează Site-ul Web al JOMA.

 

Accesul și/sau utilizarea Site-ului Web se va înțelege ca fiind acceptarea de către Utilizator a prezentului Avertisment Legal și a condițiilor sale și, dacă este cazul, a modificărilor aduse acestora.