Notificare disponibilitate

Rezervă-ți produsul pentru a nu-l rata. Te vom contacta în cel mai scurt timp.

-

Solicitare primită corect.
ALL FOR SPORT

Notă Legală

Ultima actualizare: 14 iulie 2016


Următorul site web, www.joma-sport.com, (denumit în continuare “site web”), este proprietate a JOMA SPORT S.A., (denumită în continuare “JOMA”), cu C.I.F. nr. A45015872 şi cu sediu social la adresa: Str. Calle Ramón y Cajal nr. 134, , Portillo de Toledo (TOLEDO), înscrisă în registrul Comerţului din Toledo la Pagina 179 din Volumul 362 General, Exemplar TO-2.947, Inscripţie 5º, având următorul număr de telefon de contact 925776006, şi adresă de e-mail de contact centralita@joma-sport.com. În orice moment, solicitantul va putea să salveze sau să imprime această Notă legală.

Utilizarea site-ului web îi atribuie utilizatorului condiţia că efectuarea implică acceptarea tuturor condiţiilor incluse în această Notă legală.

Tot conţinutul site-ului web (texte, fotografii, grafice, imagini, tehnologii, software, link-uri, conţinut audiovizual, desen grafic, cod sursă, etc.), precum şi mărcile comerciale şi pe lângă acestea semnele distinctive, sunt proprietate a JOMA, utilizatorul neavând niciun drept asupra acestora prin simpla utilizare a site-ului web.

Este interzisă orice utilizare a site-ului web care are ca scop sau care are ca rezultat aducerea de prejudicii, încălcarea drepturilor sai intereselor JOMA, a clienţilor acestora, furnizorilor sau terţelor părţi. Este interzisă de asemenea utilizarea site-ului web care duce la modificare, deteriorare sau duce la starea de „inutilizabil” a reţelei, serverelor, echipamentelor, produselor şi programelor informatice ale JOMA, ale clienţilor acestora, furnizorilor sau terţelor părţi.

Utilizatorul nu va trebui să: a) reproducă, copieze, distribuie, pună la dispoziţie unor terţe părţi, comunice în mod public, transforme sau modifice conţinutul site-ului web, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau cele autorizate în mod expres de către JOMA sau de către titularul drepturilor respective b) reproducă sau copieze pentru uz privat software-ul sau baza de date existente pe site-ul web, precum şi să nu le comunice în mod public şi să nu le pună la dispoziţia unor terţe părţi în cazul in care acest lucru presupune reproducerea acestora c) extragă sau reutilizeze în totalitate sau în parte substanţială conţinutul aflat pe site-ul web. În orice caz, vor face excepţie de la cele menţionate utilizarea sau reproducerea conţinutului sau a bazei de date care vor fi autorizate în mod expres de către JOMA.

Utilizatorul care doreşte să întroducă link-uri pe site-ul web trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) nu va putea extrage cadre sau mărci comerciale de orice tip care se află pe site-ul web sau care permit vizualizarea prin intermediul unor diferite adrese de internet distincte sau împreună cu conţinutul de pe site-ul, în modul în care se poate cauza, sau pot produce, eroare sau confuzie a utilizatorilor privind oroginea serviciului sau a conţinutului acestuia, care implică un act de comparaţie sau imitaţie neloială, servind la exploatarea reputaţiei, mărcii comerciale şi reputaţiei JOMA sau a clienţilor acestora, sau care se efectuează prin orice alt mod care este interzis prin lege b) pornind de la pagina care conţine link-ul, nu se va putea efectua niciun tip de acţiune falsă sau inexactă cu privire la JOMA, cu privire la calitatea serviciilor sau produselor sale sau cu privire la furnizorii, angajaţii sau clienţii acestora c) Expeditorul link-ului nu va putea utiliza marca comercială sau orice alt semn distinctiv al JOMA în niciun mod şi în special pe site-ul web, cu excepţia cazurilor care sunt autorizate prin lege sau care sunt permise în mod expres de către JOMA d) la pagina care stabileşte link-ul va trebui să fie în conformitate cu legea în vigoare şi nu va putea să conţină sau să lanseze conţinut ilegal, dăunător, contrar moralei şi bunului simţ, care produc sau pot să producă ideea falsă că JOMA susţine sau sprijină ideile, aparenţele sau acţiunile expeditorului sau care se dovedesc a fi inadecvate cu privire la activitatea desfăşurată de către JOMA şi de către clienţii acestora, având în vedere conţinutul şi tematica generală de pe pagina web pe care este stabilit link-ul.

Şite-ul web poate să includă dispozitive tehnice de legătură care îi permit utilizatorului să acceseze şi alte pagini de internet(link-uri). JOMA nu sunt la curent cu conţinutul sau serviciile aflate pe aceste link-uei şi, prin urmare, nu sunt responsabili de daunele rezultate din lipsa acestora de calitate, lipsă de actualizare, indisponibilitate, eroare, inutilitate sau ilegalitate şi nu sunt responsabili de acţiunile efectuate sau de conţinutul sau serviciile furnizate prin intermediul acestora. În cazul în care un anumit utilizator va fi conştient de faptul că link-urile trimit spre pagini web ale căror conţinut sau servicii sunt ilegale, dăunătoare, denigrante, violente sau imorale, JOMA îi vor solicita în mod amabil utilizatorului să ii informeze cu privire la acest lucru prin intermediul adresei de e-mail pe care JOMA o pune la dispoziţia utilizatorilor: centralita@joma-sport.com

Prezenta Notă legală este guvernată în întregime de către legislaţia spaniolă. Utilizatorul se angajează să utilizeze în mod corect site-ul web, în conformitate cu legea, în conformitate cu această Notă legală, precum şi în conformitate cu alte condiţii, regulamente şi instrucţiuni care, în cazul său, pot fi puse în aplicare.