Odpowiedzialność korporacyjna

Ostatnia aktualizacja 19 marca 2019 r.


1. Wprowadzenie

Joma Sport to wiodąca firma sportowa w Hiszpanii i jedna z głównych międzynarodowych marek, plasująca się w pierwszej dziesiątce odnoszących największe sukcesy firm sportowych na świecie.


Aby się rozwijać i stać się wiodącą marką sportową na świecie w tak zmiennym i konkurencyjnym środowisku globalnym jakie obserwujemy obecnie, JOMA SPORT SA przyjmuje za podstawową oś swojej strategii spełnianie oczekiwań i potrzeb swoich klientów, zarówno potencjalnych, jak i rzeczywistych , nie tylko aktualnych, ale i przyszłych, bo to oni sprawiają, że Joma Sport jest na pozycji, którą dziś zajmuje. JOMA SPORT SA zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad.


Niniejsza polityka zostanie przyjęta przez całą organizację poprzez przestrzeganie następujących zasad:


1.- Dla Joma Sport jej klienci stanowią codzienne wyzwanie

Aby zapewnić satysfakcję wszystkim naszym klientom, zarówno obecnym jak i przyszłym, nasza stała działalność prowadzi nas do poznania ich oczekiwań i potrzeb, aby oferować produkty i usługi, dzięki którym zdobędziemy ich zaufanie.


2.Doskonalenie to ścieżka, która nie akceptuje drogi na skróty

Lepsze rezultaty to wspólny wysiłek całego zespołu, który tworzy JOMA SPORT. Nasza codzienna praca polega na poznaniu naszych klientów, a także rynku, zasad i praw, które mają zastosowanie do produktów, możliwości techniki i innowacji naszych produktów, a także oferty konkurencji. Dodatkowo, jeśli popełnimy błędy, postaramy się ich nie powtórzyć.


3.-Praca wspaniałego zespołu zawsze się opłaca

Wszyscy pracownicy JOMA SPORT są zaangażowani w to wyzwanie, a wszystkie ich pomysły są i będą mile widziane i ulepszane. Kierownictwo JOMA SPORT będzie wspierać rozwój zawodowy swojego zespołu, jego motywację, a także komunikację wewnętrzną oraz z naszymi współpracownikami, którzy również pomogą nam w tym przedsięwzięciu jako zwycięskiej strategii.


4.- Jakość jako system gry

Przedstawione tutaj wyzwanie zostanie zorganizowane w JOMA SPORT poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością, który spełnia wymagania Normy ISO 9001: 2015. JOMA SPORT zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia ww. systemu zarządzania jakością. Zadaniem kierownictwa jest wdrożenie i promocja systemu, ale wysiłek zespołu JOMA SPORT jest niezbędny, aby realizacja była możliwa.


Kierownictwo zobowiązuje się do rozpowszechniania, rozumienia i stosowania naszej polityki na wszystkich poziomach organizacji, włączając dostawców i osoby trzecie, które są związane z JOMA Sport (odpowiednie zainteresowane strony), zobowiązując się do przestrzegania ustanowionych zasad, dostępnych dla każdego zainteresowanego.